Concept

Zonnepanelen genereren stroom als er licht op valt. Licht bestaat uit fotonen en een foton met voldoende energie kan een elektron in een zonnecel “aanslaan” waardoor deze los komt van zijn eerder gebonden toestand (creatie van een elektron-gat paar). Door het opzettelijk aangebrachte verschil in concentratie van ladingsdragers in een zonnecel (ook wel de plus en min genoemd) “voelt” zo’n elektron een spanning. Onder invloed van deze spanning (Voltage) beweegt het elektron naar het plus contact en gaat er een stroom lopen. Dit is het Photo-Voltaïsch effect en vandaar de benaming PV. Hoe meer fotonen er op een PV paneel vallen hoe meer stroom er wordt gegenereerd. Deze gelijkstroom (Direct Current) kan niet rechtstreeks het elektriciteitsnetwerk ingevoerd worden omdat ons net gebruik maakt van wisselstroom (Alternating Current). De gelijkstroom moet omgevormd worden in een wisselstroom. Bij een zonnepaneelinstallatie kan dat uitgevoerd worden aan het einde van een serie (string) zonnepanelen. De DC zonnepanelen worden dan meestal in serie aan elkaar gekoppeld wat tot steeds hogere spanningen leidt en een grote omvormer maakt daar dan uiteindelijk wisselspanning van wat het net in kan worden gevoerd. Wanneer een zonnepaneel rechtstreeks aangesloten wordt op een kleine omvormer (micro-omvormer) wordt de stroom meteen omgezet in wisselstroom. Deze AC panelen of modules worden vervolgens parallel aan elkaar gekoppeld en de stroom kan rechtstreeks het net worden ingevoerd.

 

Micro-omvormers bieden veel voordelen: 

 • Elk paneel functioneert volledig onafhankelijk
 • Robuust tegen negatieve invloeden
 • Zeer flexibel voor wat betreft de lay-out van een installatie
 • Langere levensduur (hierdoor 25 jaar garantie)
 • Falen van een omvormer heeft geen invloed op de rest van het systeem
 • Monitoren van de opbrengst per paneel (via internet, kan vanuit iedere locatie en met elk apparaat)
 • Problemen kunnen makkelijk worden gelokaliseerd
 • Geen hoogspanning (Geen brandgevaar door DC vonken)
 • AC panelen schakelen zichzelf automatisch uit bij loskoppeling van het net (veiligheid)
 • Micro-omvormers worden direct onder het paneel bevestigd (uit het zicht)
 • AC bekabeling kan als standaard elektriciteitsbekabeling door het huis naar de meterkast worden geleid